IPU-14

Licencja SLICAN IPU MOBILEPHONE 1 AB

Licencja SLICAN IPU MOBILEPHONE 1 AB

brutto: 55,45 zł
(netto: 45,08 zł)
Licencja SLICAN IPU RECORDMAN serwer FTP

Licencja SLICAN IPU RECORDMAN serwer FTP

brutto: 390,40 zł
(netto: 317,40 zł)
Licencja SLICAN IPU RECORDMAN klient

Licencja SLICAN IPU RECORDMAN klient

brutto: 96,19 zł
(netto: 78,20 zł)
Licencja SLICAN IPU RECORDMAN pakiet serwerów

Licencja SLICAN IPU RECORDMAN pakiet ser...

brutto: 554,48 zł
(netto: 450,80 zł)
Licencja SLICAN IPU RECORDMAN serwer

Licencja SLICAN IPU RECORDMAN serwer

brutto: 463,96 zł
(netto: 377,20 zł)
Licencja SLICAN IPU SMS aplikacja zewnętrzna

Licencja SLICAN IPU SMS aplikacja zewnęt...

brutto: 565,80 zł
(netto: 460,00 zł)
Licencja SLICAN IPU TAPI 5 stanowisk

Licencja SLICAN IPU TAPI 5 stanowisk

brutto: 248,95 zł
(netto: 202,40 zł)
Licencja SLICAN IPU VOIP 10 AB

Licencja SLICAN IPU VOIP 10 AB

brutto: 362,11 zł
(netto: 294,40 zł)
Licencja SLICAN IPU VOIP 1 AB

Licencja SLICAN IPU VOIP 1 AB

brutto: 56,58 zł
(netto: 46,00 zł)
Licencja SLICAN IPU VOIP 5AB

Licencja SLICAN IPU VOIP 5AB

brutto: 248,95 zł
(netto: 202,40 zł)
Licencja SLICAN IPU XML.IVR - 1 kanał

Licencja SLICAN IPU XML.IVR - 1 kanał

brutto: 78,08 zł
(netto: 63,48 zł)
Licencja SLICAN IPU CTI 1 stanowisko

Licencja SLICAN IPU CTI 1 stanowisko

brutto: 67,90 zł
(netto: 55,20 zł)
Licencja SLICAN IPU CTI 10 stanowisk

Licencja SLICAN IPU CTI 10 stanowisk

brutto: 509,22 zł
(netto: 414,00 zł)
Licencja SLICAN IPU SIEĆ 10 portów

Licencja SLICAN IPU SIEĆ 10 portów

brutto: 158,42 zł
(netto: 128,80 zł)
Licencja SLICAN IPU SIEĆ 100 portów

Licencja SLICAN IPU SIEĆ 100 portów

brutto: 814,75 zł
(netto: 662,40 zł)
Licencja SLICAN IPU SIEĆ 20 portów

Licencja SLICAN IPU SIEĆ 20 portów

brutto: 237,64 zł
(netto: 193,20 zł)