Polityka prywatności

Polityka Prywatności Sklepu Internetowego

 

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich Produktów oferowanych przez Sklep i jest skierowana do Klientów Sklepu Internetowego dostępnego w Internecie pod adresem www.pbx4u.pl prowadzonym przez firme ASSET Lubczyński, Sokolik spółka jawna Z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Klecińskiej 188, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000010434, NIP: 894-10-15-765, REGON: 930461020.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy kontaktować się ze Sklepem Internetowym pod adresem ASSET Lubczyński, Sokolik spółka jawna, Klecińska 188, 54-412 Wrocław lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@pbx4u.pl.

 

Poniżej znajdują się informacje o tym w jaki sposób są gromadzone, wykorzystywane i przetwarzane dane Klientów Sklepu Internetowego.

 

Dane zbierane przez sklep internetowy

 

 1. Podawane danych przez Klienta w Sklepie jest dobrowolne.
 2. Podczas rejestracji w sklepie Klient podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia: nazwę firmy, numer NIP, imię i nazwisko, pełny adres korespondencyjny i dostawy, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej.
 3. Podczas rejestracji klient podaje login (adres poczty elektronicznej) oraz hasło służące do logowania do Sklepu Internetowego. Login i hasło powinny być strzeżone przez Klienta przed wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.
 4. Podczas wizyty Klienta na stronie Sklepu Internetowego automatycznie zbierane są: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki "cookies" ("ciasteczka") bądź system „Google Analytics”.

 

Cel przetwarzania danych osobowych

 

 1. Wszystkie zgromadzone dane są wykorzystywane w celu realizacji zamówienia przez Klienta oraz w celu umożliwienia mu zalogowania się do Sklepu Internetowego.
 2. Dane Klienta udostępniane są innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie w celu realizacji zamówienia.
 3. Dane zbierane automatycznie mogą zostać użyte do analizy zachowań Klientów podczas korzystanie ze stron Sklepu Internetowego.
 4. Dane Klienta są udostępniane Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości na mocy przepisów prawa.

 

Zmiana / Usunięcie danych

 

 1. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 2. Klient, za pomocą stron Sklepu Internetowego, po zalogowaniu na konto, ma możliwość wglądu do danych zbieranych przez Sklep i ich samodzielnej zmiany.
 3. Zmianie nie podlegają dane użyte do transakcji zakupu, gdyż są one częścią dokumentu księgowego, oraz dane zbierane automatycznie.
 4. W celu usunięcia danych Klienta z bazy, Klient powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowym. Usunięciu podlega konto użytkownika. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe.

 

Zabezpieczenie danych

 

Klient zobowiązany jest chronić poufność haseł i nazw użytkownika, które wykorzystuje w Sklepie Internetowym. Klient ponosi odpowiedzialność za przekazanie hasła i umożliwienie korzystania z konta przez osoby trzecie. Klient jest odpowiedzialny za działania mające miejsce przy wykorzystaniu hasła lub konta Klienta. Klient zobowiązuje się zawiadamiać Sklep Internetowy niezwłocznie o korzystaniu z jego konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych znanych mu naruszeniach bezpieczeństwa.

 

Zmiana Polityki Prywatności

 

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Klienci Sklepu Internetowego zostaną poinformowani na stronie Sklepu Internetowego.