Licencja SLICAN NCP CallCenterAgent 5

  • Cena netto: 542,80 zł 667,64 zł
5 abonentów-agentów w Call Center
Statystyki pracy agenta, logowanie do kolejek CC
Agent pracuje w ruchu:
  • wychodzącym 
  • przychodzącym za pośrednictwem kolejek CC