Licencja SLICAN NCP CTIuser 1

  • Cena netto: 54,28 zł 66,76 zł

Licencja na 1 stanowisko
MessengerCTI.Desktop/WebCTI; protokół CTIP,
XML.Calls oraz LDAP

 

Licencja dla użytkownika user aplikacji
MessengerCTI/WebCTI.
Uprawnia do:

  • użytkowania aplikacji MessengerCTI.Desktop - bez obsługi VoIP i podglądu obrazu z kamer
  • użytkowania aplikacji WebCTI - historii połączeń, książki kontaktów, usług, przekierowań
  • zarządzania połączeniami abonenta za pomocą protokołu CTIP i XML.Calls
  • Dla użytkownika telefonu SIP: l włącza protokół LDAP dla dostępu do kontaktów w centrali