Licencja SLICAN NCP CTIuser 10

  • Cena netto: 441,60 zł 543,17 zł

Licencja na 10 stanowisk
MessengerCTI.Desktop/WebCTI; protokół CTIP,
XML.Calls oraz LDAP

 

Licencja dla użytkownika user aplikacji
MessengerCTI/WebCTI.
Uprawnia do:

  • użytkowania aplikacji MessengerCTI.Desktop - bez obsługi VoIP i podglądu obrazu z kamer
  • użytkowania aplikacji WebCTI - historii połączeń, książki kontaktów, usług, przekierowań
  • zarządzania połączeniami abonenta za pomocą protokołu CTIP i XML.Calls
  • Dla użytkownika telefonu SIP: l włącza protokół LDAP dla dostępu do kontaktów w centrali