Licencja SLICAN NCP CTIuserPlus 10

  • Dodaj recenzję:
  • Cena netto: 570,40 zł 701,59 zł

Licencja na 10 stanowisk MessengerCTI.Desktop oraz
Mobile z obsługą VoIP i podglądem obrazu z
kamer/WebCTI; protokół CTIP, XML.Calls oraz LDAP

 

Licencja dla użytkownika userPlus aplikacji
MessengerCTI/WebCTI

Uprawnia do:

  • użytkowania aplikacji MessengerCTI.Desktop - z obsługą VoIP i podglądem obrazu z kamer
  • użytkowania aplikacji MessengerCTI.Mobile - z obsługą VoIP i podglądem obrazu z kamer
  • użytkowania aplikacji WebCTI - historii połączeń, książki kontaktów, usług, przekierowań
  • zarządzania połączeniami abonenta za pomocą protokołu CTIP i XML.Calls

Dla użytkownika telefonu SIP:

  • włącza protokół LDAP dla dostępu do kontaktów w centrali