Licencja SLICAN NCP MenuIVR 5

  • Cena netto: 165,60 zł 203,69 zł
5 menu infolinii IVR
bez ograniczenia czasu zapowiedzi