Telefon przemysłowy ATP- 2

 • Cena netto: 1 320,00 zł 1 623,60 zł

Telefon przemysłowy ATP-2

Aparat telefoniczny przemysłowy przeznaczony do pracy w halach fabrycznych, magazynach, na placach budowy itp. Pyłoszczelny i bryzgoszczelny wg stopnia ochrony IP-65. Obudowa o dużej wytrzymałości mechanicznej, metalowe przyciski klawiatury , dodatkowa sygnalizacja optyczna sygnału wywołania. Współpracuje z każdą centralą telefoniczną CB. Produkowany również w wykonaniach bez klawiatury i z dodatkowym przyciskiem do połączeń zwrotnych.

Przemysłowy aparat telefoniczny ATP?2 jest końcowym urządzeniem, współpracuącym z każdą centralą telefoniczną CB. Przeznaczony jest do stosowania wszędzie tam, gdzie panują ciężkie warunki pracy , np. bardzo duża wilgotność, hałas, zapylenie, narażenia mechaniczne, chemiczne zanieczyszczenie atmosfery . Jest on zalecany do instalacji w halach przemysłowych, na placach budów, w magazynach, wartowniach, w podziemnych iemetanowych kopalniach (zakładach górniczych) itp. Wysoki poziom głośności sygnału wywołania i bardzo wyraźna sygnalizacja świetlna zapewniają skuteczność przywołania w miejscach o dużym hałasie.

Obudowa zapewnia pyłoszczelnośc i bryzgoszczelność w stopniu ochrony IP-65 wg PN-92/E-08106.

Aparat przystosowany jest do pracy w zakresie temperatur -25 st. C do 60 st. C.

Aparat realizuje następujące funkcje:

 • Odbiór sygnału wywołania z głośnością 85 dB,
 • Wybieranie numerów: impulsowe lub wieloczęstotliwościowe,
 • Automatyczne przejście z impulsowego systemu wybierania na wieloczęstotliwościowe (PULSE/TONE),
 • Powtórzenie ostatnio wybranego numeru,
 • Umożliwia tzw  skrócone wybieranie  3 numerów zakodowanych w pamięci bezpośredniej pod klawiszami A, B, C, (np. Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe lub dowolne numery innych telefonów alarmowych max. 16-cyfrowych w zależności od potrzeb użytkownika),
 • Umożliwia zakodowanie 10 numerów pod przyciskami klawiatury wybierczej,
 • Posiada możliwość podwyższenia głośności rozmowy w słuchawce mikrotelefonu o 6 dB.
 • Funkcję FLASH generowanie do linii przerwy kalibrowanej o czasie trwania 270 ÷ 300 msek.
 • Umożliwia wprowadzania 4-sekundowych przerw do programowego wybierania skróconego,

DANE TECHNICZNE:

Tłumienność odniesienia z zerową linią abonencką:

 • na nadawanie: - 4 do 4 dB
 • na odbiór: - 8 do 0 dB

Tłumienność efektu lokalnego: min. 7 dB

 • Poziom natężenia dźwięku sygnału wywołania: min. 85 dB
 • Zakres temperatury pracy: -25 st. C do 60 st. C
 • Stopieć ochrony: IP-65 wg PN-92/E - 08106
 • Wymiary: 195 x 335 x 140 mm
 • Masa: ok. 3 kg